Rok 2017

uchwały Zarządu 2017 rok

- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 184/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 185/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 186/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 187/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 188/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 189/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 190/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 191/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Woslztyńskiego Nr 192/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 193/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 194/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 195/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 196/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 197/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 198/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 199/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 200/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 201/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 202/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 203/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 204/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 205/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 206/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 207/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 208/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 209/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 210/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 211/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 212/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 213/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 214/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 215/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 216/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 217/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 218/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 219/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 220/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 221/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 222/2017(plik pdf do pobrania)pdf  
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 223/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Woslztyńskiego Nr 224/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 225/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 226/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 227/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 228/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 229/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Woslztyńskiego Nr 230/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 231/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 232/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 233/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 234/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Woslztyńskiego Nr 235/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 236/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 237/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 238/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 239/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 240/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 241/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskeigo Nr 242/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 243/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 244/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 245/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 246/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 247/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 248/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 249/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 250/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 251/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Woslztyńskiego Nr 252/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 253/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 254/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 255/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 256/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 257/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 258/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 259/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 260/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 261/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 262/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 263/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 264/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 265/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 266/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 267/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 268/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 269/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 271/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 272/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 273/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 274/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 275/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 276/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 277/2017(plik pdf do pobrania)pdf  
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 278/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 279/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 280/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 281/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 282/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 283/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 284/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 285/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 286/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 287/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 288/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 289/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 290/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 291/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 292/2017(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 293/2017(plik pd do pobrania)pdf