Rok 2015

uchwały Zarządu 2015 rok

- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 1 ( plik pdf do pobrania ) pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 2 (plik pdf do pobrania) pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 3(plik pdf do pobrania)  pdf
- uchwała Zarządu Powiatu  Wolsztyńskiego Nr 4 (plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 5 (plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 6(plik pdf do pobrania) pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 7(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 8 (plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 9 (plik pdf do pobrania)pdf+ zał.pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 10 (plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskeigo Nr 11(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 12(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 13(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 14(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 15(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 16(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 17(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 18(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 19(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 20(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 21(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 22(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 23(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwały Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 24-30(plik pdf do pobrania)zip
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskeigo Nr 31(plik pdf do pobrania) pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskeigo Nr 32 (plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskeigo Nr 33 (plik pdf i zip do pobrania)pdf zip
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskeigo Nr 34 (plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskeigo Nr 35 (plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskeigo Nr 36 (plik pdf do pobrania) pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskeigo Nr 37 (plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 38 (plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 39 (plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 40 (plik zip do pobrania)zip
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 41(plik pdf do pobrania) pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskeigo Nr 42(plik pdf do pobrania) pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 44(plik zip do pobrania)zip
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztynskeigo Nr 45(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 46(plik zip do pobrania)zip
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 47(plik zip do pobrania)zip
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 48(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 49(plik pdf i zip do pobrania)pdf zip
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 50(plik pdf i zip do pobrania)pdf zip
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 51(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 52(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 53(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 54 (plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 55(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 56(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 57(plik pdf do pobrania)pdf  
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 58(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 59(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 60(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 61(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 62(plik pdf do pobrania)pdf
- uchwała Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego Nr 63(plik pdf do pobrania)pdf