Rok 2016

Protokoły z posiedzeń Zarządu 2016 rok

- protokół Nr 58 z dnia 5 stycznia 2016r. (plik pdf do pobrania) pdf
- protokół Nr 59 z dnia 12 stycznia 2016r.(plik pdf do pobrania)pdf
- protokół Nr 60 z dnia 14 stycznia 2016r.(plik pdf do pobrania)pdf
- protokół Nr 61 z dnia 20 stycznia 2016r.(plik pdf do pobrania)pdf
- protokół Nr 62 z dnia 26 stycznia 2016r.(plik pdf do pobrania)pdf
- protokół Nr 63 z dnia 2 lutego 2016r.(plik pdf do pobrania)pdf
- protokół Nr 64 z dnia 9 lutego 2016r.(plik pdf do pobrania)pdf
- protokół Nr 65 z dnia 16 lutego 2016r.(plik pdf do pobrania)pdf
- protokół Nr 66 z dnia 1 marca 2016r.(plik pdf do pobrania)pdf
- protokół Nr 67 z dnia 9 marca 2016r.(plik pdf do pobrania)pdf
- protokół Nr 68 z dnia 10 marca 2016r.(plik pdf do pobrania)pdf
- protokół Nr 69 z dnia 16 marca 2016r.(plik pdf do pobrania)pdf
- protokół Nr 70 z dnia 23 marca 2016r.(plik pdf do pobrania)pdf
- protokół Nr 71 z dnia 31 marca 2016r.(plik pdf do pobrania)pdf
- protokół Nr 72 z dnia 6 kwietnia 2016r.(plik pdf do pobrania)pdf
- protokół Nr 73 z dnia 12 kwietnia 2016r.(plik pdf do pobrania)pdf
- protokół Nr 74 z dnia 20 kwietnia 2016r.(plik pdf do pobrania)pdf
- protokół Nr 75 z dnia 26 i 27 kwietnia 2016r.(plik pdf do pobrania)pdf
- protokół Nr 76 z dnia 5 maja 2016r.(plik pdf do pobrania)pdf
- protokół Nr 77 z dnia 10 maja 2016r.(plik pdf do pobrania)pdf
- protokół Nr 78 z dnia 17 i 19 maja 2016r.(plik pdf do pobrania)pdf
- protokół Nr 79 z dnia 25 maja 2016r.(plik pdf do pobrania)pdf
- protokół Nr 80 z dnia 30 maja 2016r.(plik pdf do pobrania)pdf
- protokół Nr 81 z dnia 2 czerwca 2016r.(plik pdf do pobrania)pdf
- protokół Nr 82 z dnia 10 czerwca 2016r.(plik pdf do pobrania)pdf
- protokół Nr 83 z dnia 16 czerwca 2016r.(plik pdf do pobrania)pdf
- protokół Nr 84 z dnia 23 czerwca 2016r.(plik pdf do pobrania)pdf
- protokół Nr 85 z dnia 30 czerwca 2016r.(plik pdf do pobrania)pdf
- protokół Nr 86 z dnia 5 lipca 2016r.(plik pdf do pobrania)pdf
- protokół Nr 87 z dnia 7 lipca 2016r.(plik pdf do pobrania)pdf
- protokół Nr 88 z dnia 14 lipca 2016r.(plik pdf do pobrania)pdf
- protokół Nr 89 z dnia 20 lipca 2016r.(plik pdf do pobrania)pdf
- protokół Nr 90 z dnia 29 lipca 2016r.(plik pdf do pobrania)pdf
- protokół Nr 91 z dnia 16 sierpnia 2016r.(plik pdf do pobrania)pdf
- protokół Nr 92 z dnia 25 sierpnia 2016r.(plik pdf do pobrania)pdf
- protokół Nr 93 z dnia 31 sierpnia 2016r.(plik pdf do pobrania)pdf
- protokół Nr 94 z dnia 7 września 2016r.(plik pdf do pobrania)pdf
- protokół Nr 95 z dnia 14 września 2016r.(plik pdf do pobrania)pdf
- protokół Nr 96 z dnia 21 września 2016r.(plik pdf do pobrania)pdf
- protokół Nr 97 z dnia 27 września 2016r.(plik pdf do pobrania)pdf
- protokół Nr 98 z dnia 30 września 2016r.(plik pdf do pobrania)pdf
- protokół Nr 99 z dnia 4 października 2016r.(plik pdf do pobrania)pdf
- protokół Nr 100 z dnia 11 października 2016r.(plik pdf do pobrania)pdf
- protokół Nr 101 z dnia 17 października 2016r.(plik pdf do pobrania)pdf
- protokół Nr 102 z dnia 27 października 2016r.(plik pdf do pobrania)pdf
- protokół Nr 103 z dnia 2 listopada 2016r.(plik pdf do pobrania)pdf
- protokół Nr 104 z dnia 8 listopada 2016r.(plik pdf do pobrania)pdf
- protokół Nr 105 z dnia 14 listopada 2016r.(plik pdf do pobrania)pdf
- protokół Nr 106 z dnia 22 listopada 2016r.(plik pdf do pobrania)pdf
- protokół Nr 107 z dnia 29 listopada 2016r.(plik pdf do pobrania)pdf
- protokół Nr 108 z dnia 6 grudnia 2016r.(plik pdf do pobrania)pdf
- protokół Nr 109 z dnia 12 grudnia 2016r.(plik pdf do pobrania)pdf
- protokół Nr 110 z dnia 21 grudnia 2016r.(plik pdf do pobrania)pdf
- protokół Nr 111 z dnia 28 grudnia 2016r.(plik pdf do pobrania)pdf
- protokół Nr 112 z dnia 30 grudnia 2016r.(plik pdf do pobrania)pdf