Jak załatwić sprawę

1. POMOC DLA REPATRIANTA NA REMONT LUB ADAPTACJE LOKALU MIESZKALNEGO 
 
 KARTA USŁUGI          
 
2.ZATWIERDZENIE PROJEKTU STAŁEJ LUB CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
 
 KARTA USŁUGI      
 
 
 
 
3.DECYZJA NA SPROWADZENIE ZWŁOK I SZCZĄTKÓW LUDZKICH Z ZAGRANICY W CELU ICH POCHOWANIA