Skład osobowy wydziału

Wydział Edukacji

e-mail do wydziału:
promocja@powiatwolsztyn.pl
oswiata@powiatwolsztyn.pl
organizacje@powiatwolsztyn.pl
 
Dorota Gorzelniak - Etatowy Członek Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego
Kierownik Wydziału Edukacji
tel: 68 384 56 29
pok. 205a
e-mail: d.gorzelniak@powiatwolsztyn.pl
 
SPRAWY KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI, WSPÓŁPRACY Z ORAGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
 
Maciej Piotrowski - Inspektor 
tel: (68) 384 56 18/ 665 605 276 
pok. 206a 
e-mail: m.piotrowski@powiatwolsztyn.pl
promocja@powiatwolsztyn.pl
 
Marcelina Kurowska - Pomoc administracyjna
tel. (68) 384 56 18/ 665 605 276
pok. 206a
e-mail: m.kurowska@powiatwolsztyn.pl
organizacje@powiatwolsztyn.pl
 
SPRAWY OŚWIATY
 
Joanna Karkowska - Starszy Inspektor
tel. (68) 384 56 28
pok. 205a
e-mail: j.karkowska@powiatwolsztyn.pl
oswiata@powiatwolsztyn.pl 
 
Karolina Chrapa- Podinspektor
tel. (68) 384 56 28
pok. 205a
e-mail: k.chrapa@powiatwolsztyn.pl
oswiata@powiatwolsztyn.pl