Punkty ministerialne

Na podstawie § 9 ust. 1- 3 Uchwały Nr XXX/190/2020 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu w Powiecie Wolsztyńskim (Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2020 r., poz. 9253), Zarząd Powaitu Wolsztyńskiego informuje o wysokości przyznanych dotacji dla poszczególnych klubów sportowych.

Informacja Zarząu Powiatu Wolsztyńskiego  

 

Na podstawie § 8 ust. 3 Uchwały Nr XXX/190/2020 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu w Powiecie Wolsztyńskim (Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2020 r., poz. 9253), ogłasza się nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej klubom sportowym na sprzęt sportowy lub realizację programów szkoleniowych. Nabór wniosków trwać będzie do 31 stycznia 2021 r.

Uchwała Nr XXX/190/2020 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu w Powiecie Wolsztyńskim. 

Załącznik Nr 1 - wniosek o przyznanie dotacji celowej klubom sportowym na sprzęt sportowy lub realizację programów szkoleniowych. 

Załącznik Nr 2 - sprawozdanie z realizacji zadania.