Konkursy ofert

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. Jednocześnie informuje o możliwości zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert organizacji pozarządowych.

 

Do każdej oferty należy załączyć klauzulę RODO.

 

Osoba do kontaktu:

Marcelina Kurowska
Wydział Edukacji
m.kurowska@powiatwolsztyn.pl
tel. (68) 384 56 18

 

Link do generatora: https://witkac.pl/Account/Login

 

Ogłoszenie o konkursie

Klauzula RODO do dokumentów konkursowych

Klauzula RODO dotycząca zgłoszenia kandydata do komisji konkursowej

Wzór oferty z objaśnieniami

Wzór sprawozdania z objaśnieniami