Jak załatwić sprawę

I. Z zakresu zadań oświatowych:

1) Przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli lub byłch nauczycieli ze szkół i placówek dla których Powiat Wolsztyński jest organem prowadzącym
karta usługi, wniosek:  

2) Podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
karta usługi, wniosek: 

3) Skierowanie do kształcenia specjalnego w ośrodku poza granicami powiatu
karta usługi, wniosek: 

4) Wpis szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez Starostę Wolsztyńskiego 
karta usługi, wniosek: ; załącznik 1: ; załącznik 2: ; załącznik 3: 

5) Wykreślenie szkoły lub placówki niepublicznej z ewidencji prowadzonej przez Starostę Wolsztyńskiego 
karta usługi, wniosek: ; załącznik 1: 

II. Z zakresu pożytku publicznego i sportu:

UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE 

1) Wpis do ewidencji UKS prowadzonej przez Starostę Wolsztyńskiego
karta usługi, wniosek: ; wzór listy obecności na zebraniu założycielskim: ; wzór listy założycieli: , wzór statutu uczniowskiego klubu sportowego: 

2) Wykreślenie z ewidencji UKS prowadzonej przez Starostę Wolsztyńskiego
karta usługi

Etap I - zebranie członków klubu w sprawie likwidacji
Wzór listy obecności na walnym zebraniu likwidacyjnym: 
Wzór uchwały w sprawie likwidacji UKS: 
Wzór protokołu z walnego zebrania likwidacyjnego: 
Wzór zgłoszenia likwidacji UKS do publicznej wiadomości: 

Etap II - zawiaodmienie starosty o wszcęciu procedury likwidacyjnej
Zawiadomienie o wszczęciu procedury likwidacyjnej:  

Etap III - zawiadomienie starosty o zakończeniu procedury likwidacyjnej
Zawiadomienie o zakończeniu procedury likwidacyjnej: 

3) Inne wnioski UKS
Wniosek o zmianę wpisu do ewidencji: 
Wniosek o wydanie wyciągu z ewidencji: 

STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

1) Wpis do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących dzialalności gospodarczej:
karta usługi, wniosek: ; wzór listy obecności na zebraniu założycielskim: , wzór listy założycieli: , wzór statutu SKF: 

2) Wykreślenie SKF z ewidencji prowadzonej przez Starostę Wolsztyńskiego
karta usługi

Etap I - zebranie członków klubu w sprawie likwidacji
Wzór listy obecności na walnym zebraniu likwidacyjnym: 
Wzór uchwały w sprawie likwidacji SKF: 
Wzór protokołu z walnego zebrania likwidacyjnego: 
Wzór zgłoszenia likwidacji SKF do publicznej widomości: 

Etap II - zawiadomienie starosty o wszczęciu procedury likwidacyjnej 
Zawiadomienie o wszczęciu procedury likwidacyjnej: 

Etap III - zawiadomienie starosty o zakończeniu procedury likwidacji
Zawiadomienie o zakończeniu procedury likwidacyjnej: 

3) Inne wnioski
Wniosek o zmianę wpisu do ewidencji: 
Wniosek o wydanie wyciągu z ewidencji SKF: 

STOWARZYSZENIA ZWYKŁE

1) Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostę Wolsztyńskiego
karta usługi,

Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych: 
Wzór listy obecności na zebraniu założycielskim: 
Wzór listy założycieli:  
Wzór protokołu z zebrania założycielskiego: 
Wzór uchwały o założeniu stowarzyszenia zwykłego: 
Wzór uchwały o przyjęciu regulaminu stowarzyszenia zwykłego: 
Wzór regulaminu stowarzyszenia zwykłego (wersja gdy PRZEDSTAWICIEL): 
Wzór uchwały o wyborze przedstawiciela stowarzyszenia zwykłego: 
Wzór regulaminu stowarzyszenia zwykłego (wersja gdy ZARZĄD): 
Wzór uchwały o powołaniu zarządu stowarzyszenia zwykłego: 
Wzór regulaminu stowarzyszenia zwyklego (wersja gdy ZARZĄD I KOMISJA REWIZYJNA): 
Wzór uchwały o powołaniu komisji rewizyjnej stowarzyszenia zwykłego: 

2) Wykreślenie stowarzyszenia zwykłego z ewidencji prowadzonej przez Starostę Wolsztyńskiego 
karta usługi

Etap I - zebranie członków stowarzyszenia w sprawie likwidacji 
Wzór listy obecnościo na walnym zebraniu likwidacyjnym: 
Wzór uchwały w sprawie likwidacji stowarzyszenia: 
Wzór protokolu z walnego zebrania likwidacyjnego: 
Wzór zgłoszenia likwidacji stowarzyszenia do publicznej wiadomości: 

Etap II - zawiadomienie starosty o wszczęciu procedury likwidacyjnej 
Zawaiadomienie o wszczęciu procedury likwidacyjnej: 

Etap III - zawiadomienie starosty o zakończeniu procedury likwidacyjnej
Zawiadomienie o zakończeniu procedury likwidacyjnej: 

3) Inne wnioski
Wniosek o zmianę wpisu w ewidencji: 
Wniosek o wydanie wyciągu z ewidencji stowarzyszeń zwykłych:  

NAGRODY STAROSTY WOLSZTYŃSKEIGO ZA OSIĄGNIĘCIA WYBITNYCH WYNIKÓW SPORTOWYCH
Uchwała; wniosek: 

PUNKTY MINISTERIALNE
karta usługi, wniosek: ; sprawozdanie: