Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa

 Wydział komunikacji prowadzi następujące rejestry, ewidencje i archiwa: 

 

 I. Ewidencja Stacji Kontroli Pojazdów nadzorowanych przez Starostę Wolsztyńskiego:

 
DIAGROLMET Sp. z o.o. Sp. k.
  Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
ul. Dworcowa 15F, 64-200 Wolsztyn
tel.  068 384 22 23
Nr  Stacji - PWL/001   
 
 Spółdzielnia Kółek Rolniczych
Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów
ul. Przemęcka 43, Nowa Wieś
64-234 Przemęt        
tel.  065 549 00 66
Nr stacji - PWL/002/P
  
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BRYF” s.c.
Krzysztof Brychczyński, Hieronim Fribel
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 
ul. Lipowa 72, 64-212 Siedlec
tel. 068 384 84 11
Nr Stacji – PWL/004
  
Inter Auto – Mirosław Popenda
Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów
ul. Dworcowa 10, 64-200 Wolsztyn
tel. 068 347 25 41
Nr Stacji - PWL/005/P
 
Firma Handlowo-Usługowa Stanisław Adamczak
Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów
ul. Powst. Wlkp. 8, Nowa Wieś
64-234 Przemęt 
tel. 065 549 01 44
Nr Stacji – PWL/006/P 
 
Auto Serwis – Marek Baranowski
Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów
64-200 Wolsztyn, ul. Lipowa 26B
tel. 068 384 34 70
Nr Stacji - PWL/007/P
 
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Wolsztynie
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
Berzyna 83a, 64-200 Wolsztyn
tel. 068 346 42 52
Nr Stacji - PWL/009 
 
  Inter Auto – Mirosław Popenda
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
ul. Źródlana 34, 64-200 Wolsztyn
tel. 068 444 39 07
Nr Stacji - PWL/010   
 
Firma Handlowa Glumińscy
Monika Glumińska
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
ul. Głęboka 1a, 64-234 Przemęt
tel. 609 591 979
Nr Stacji - PWL/011 
 
WIKO Artur Wiatrowski
ul. M. Drzymały 10
64-211 Obra
 Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów
Karpicko ul. Poznańska 3
tel. 721 140 140
nr stacji PWL/012/P
 

  II. Ewidencja Ośrodków Szkolenia Kierowców:

 

Ośrodek Szkolenia Kierowców „Śmiałek”

Zdzisław Śmiałek

ul. Kiełkowska 10, Żodyń

64-212 Siedlec

tel. 068 384 85 96, 603 059 265

nr ewid.: 00023029

 

Szkoła Nauki Jazdy

Krzysztof Radajewski

pl. Powst. Wlkp. 1/1, 62-068 Rostarzewo

tel. 600 102 871

nr ewid.: 00123029

 

Ośrodek Szkolenia Kierowców „ROMAR”

Roman Weiss

Spacerowa 29, 64-232 Tuchorza

tel. 605 607 554

nr ewid.: 00153029

 

Ośrodek Szkolenia Kierowców

Bartosz Niedzielski

ul. Kasztanowa 91, Bucz

64-234 Przemęt

tel. 609 205 896

nr ewid.: 00173029

 

Ośrodek Szkolenia Kierowców „LUK”

Łukasz Murek

ul. Wolsztyńska 11, Mochy

64-234 Przemęt

tel. 065 549 00 34, 668 113 071

nr ewid.: 00243029

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Śmiałek”

Marta Śmiałek

ul. Kiełkowska 10, Żodyń

64-212 Siedlec

tel. 605 162 244

nr ewid.: 00293029

 

Ośrodek Szkolenia Kierowców „Elita 2”

Krzysztof Łuczka

Nowe Tłoki 44, 64-200 Wolsztyn

tel. 666 940 457

nr ewid.: 00313029

 

Ośrodek Szkolenia Kierowców

Szymon Pawelski

ul. Poznańska 21, 64-200 Wolsztyn

tel. 608 771 177

nr ewid.: 00343029

 

Ośrodek Szkolenia Kierowców

Agnieszka Kubala

ul. Rzemieślnicza 34, 64-234 Przemęt

tel. 697 996 945

nr ewid.: 00363029

 

Ośrodek Szkolenia Kierowców „EBOLA”

Mateusz Wawrzyniak

ul. Szkolna 7, Mochy

64-234 Przemęt

tel. 506 208 730

nr ewid.: 00373029

 

Ośrodek Szkolenia Kierowców „ELITA”

K. Łuczka, M. Łuczka, R. Łuczka s.c.

Nowe Tłoki 44, 64-200 Wolsztyn

tel. 666 940 457

nr ewid.: 00383029

 

________________________________________________________________________________

 

III. Statystyka zdawalności w ośrodkach szkolenia kierowców

z terenu Powiatu Wolsztyńskiego 

 

Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku sporządzona została na podstawie danych uzyskanych z Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego
w Poznaniu, Zielonej Góze, Lesznie, Kaliszu, Koninie, Bydgoszczy, Łomży przesłanych przez te ośrodki na podstawie §37 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych
w tych sprawach (Dz. U. 2016 r. poz. 232 ze zm.).

Sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości powyższej analizy wynika z przepisów art. 43 ust. 1 pkt 6 oraz art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2017 r. poz. 978), tj. Starosta sporządza analizę, przetwarza oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki analizy statystycznej, w zakresie:

a) średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku,

b) liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek.