Zamówienia publiczne

 

Pełna informacja na ten temat, dostępna jest na stronie internetowej pod adresem:

http://bip.wokiss.pl/wolsztynp/bip/przetargi-oferty-ogloszenia/przetargi.html