Skład osobowy wydziału

Skład osobowy Wydziału Inwestycji i Dróg

e-mail do wydziału: inwestycje@powiatwolsztyn.pl


Mariusz Matysik – Kierownik Wydziału (pokój nr 208B) – tel. (68) 38 45 630


Pokój nr 2010B – tel. (68) 38 45 619 (zajęcie pasa drogowego, uzgodnienia dot. pasa drogowego, bieżące utrzymanie dróg powiatowych)

Sławomir Wojtkowiak – Główny Specjalista

Elżbieta Sierżant – Starszy Inspektor

Cecylia Kozłowska – Inspektor

Andrzej Przybyła – Specjalista

Jacek Kąkolewski – Główny Specjalista


Pokój nr 209B – tel. (68) 38 45 649 (inwestycje i zamówienia publiczne)

Marcin Orzechowski – Główny Specjalista

Emilia Kucharska – Inspektor


Sprawy w Wydziale można załatwiać codziennie w godzinach pracy Starostwa