Druki do pobrania

Klauzula RODO - plik do pobrania

Wniosek o zaopiniowanie projektu organizacji ruchu - plik do porbrania

Zawiadomienie o terminie wprowadzenia organizacji ruchu - plik do pobrania

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu/ na przebudowe istniejacego - plik do pobrania

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym

- plik do pobrania  

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy w pasie drogowym

- plik do pobrania

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia, obiektu budowlanego

w pasie drogowym - plik do pobrania

Wnioski o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych:

Kategoria I - plik do pobrania

Kategoria II - plik do pobrania

Kategoria III - plik do pobrania