Skład osobowy wydziału

Skład osobowy wydziału

Kierownik PODGiK

Dariusz Formaniewicz - E- mail : d.formaniewicz@powiatwolsztyn.pl /p. nr 009/ tel.068/384-56-01

OBSŁUGA INERESANTÓW Z ZAKRESU GEODEZJI ORAZ EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Joanna Lenz - Rabiega - inspektor, E-mail: j.lenz-rabiega@powiatwolsztyn.pl /p.nr 006/ tel. 68/384-56-07

- wykonywanie wypisów, wypisów i wyrysów z operatu EGiB
- sprzedaż map i udzielanie informacji o materiałach znajdujących się w zasobie
- rejestrowanie i obsługa przyjmowanych do realizacji zgłoszeń prac geodezyjnych
- pobieranie opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne 

Marek Lewandowski - pomoc administracyjna

Izabela Smukała - pomoc administracyjna

Dawid Domagalski - pomoc administracyjna

 

Ewidencja Gruntów i Budynków

Anna Jankowska - Główny Specjalista E- mail : a.jankowska@powiatwolsztyn.pl / p. nr 204A / tel.068/347 13 68
- prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz
  gleboznawczej klasyfikacji gruntów gminy Wolsztyn
  i miasta Wolsztyn
- sporządzanie zawiadomień o zmianie stanu posiadania
  gruntów i przekazywanie ich odpowiednim urzędom i
  zainteresowanym osobom
- przyjmowanie zgłoszeń zmian danych objętych ewidencją
  gruntów i budynków
- przyjmowanie odpisów prawomocnych orzeczeń i aktów
  notarialnych, z których wynikają zmiany w ewidencji gruntów


Joanna Milanowska - inspektor E-mail: j.milanowska@powiatwolsztyn.pl / p. nr 204A / tel.068/347 13 28

- prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz
  gleboznawczej klasyfikacji gruntów gminy Przemęt
- sporządzanie zawiadomień o zmianie stanu posiadania
  gruntów i przekazywanie ich odpowiednim urzędom i
  zainteresowanym osobom
- przyjmowanie zgłoszeń zmian danych objętych ewidencją
  gruntów i budynków
- przyjmowanie odpisów prawomocnych orzeczeń i aktów
  notarialnych, z których wynikają zmiany w ewidencji gruntów
- wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego
- udzielanie informacji z zakresu ewidencji gruntów i budynków

Anna Leśniewska - inspektor / p. nr 204A/ tel. 68/347 13 68
- prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz
  gleboznawczej klasyfikacji gruntów gminy Siedlec
- sporządzanie zawiadomień o zmianie stanu posiadania
  gruntów i przekazywanie ich odpowiednim urzędom i
  zainteresowanym osobom
- przyjmowanie zgłoszeń zmian danych objętych ewidencją
  gruntów i budynków
- przyjmowanie odpisów prawomocnych orzeczeń i aktów
  notarialnych, z których wynikają zmiany w ewidencji gruntów

Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny

Jeremi Świetliński - inspektor E-mail:  /pok. nr 203A/ tel.068/384-56-05

- udzielanie informacji na temat dokumentów posiadanych
  w zasobie i zasadach ich udostępniania
- przyjmowanie zleceń na sprzedaż map i ich realizacja
- przyjmowanie zawiadomień o zniszczeniu znaków
  geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
- pobierania opłat za czynności geodezyjne i katograficzne

Ewa Sieradzka - inspektor

Aneta Nitschka - podinspektor

Marek Roszkowski - inspektor

 

 


Stanowisko Mapy Numerycznej

Izabela Jankowska - Główny Specjalista E- mail : i.jankowska@powiatwolsztyn.pl / p. nr 001 / tel.068/384-56-44

Mateusz Michnikowski - podinspektor

- prowadzenie i gromadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego
- prowadzenie zasobu geodeodezyjno-kartograficznego w formie map
  numerycznych w systemie GEO - INFO
- weryfikacja przekazywanych do PZGiK opracowań powstałych
  w wyniku prac geodezyjnych

Koordynator sieci

Marek Prządka - inspektor / p. nr 203A / tel.068/384-56-05

- uzgadnianie z inwestorami usytuowania projektowanych
  sieci uzbrojenia terenu
- udzielanie informacji na temat dokumentów posiadanych
  w zasobie i zasadach ich udostępniania
- przyjmowanie zleceń na sprzedaż map i ich realizacja
- pobieranie opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne

Biura Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej znajdują się na parterze (PZGiK, obsługa interesantów, mapa numeryczna)
oraz na drugim piętrze budynku A (EGiB, koordynacja sieci).
Godziny urzędowania poniedziałek - środa 730 - 1530 czwartek 730 – 1630 piątek 730- 1430
Adres E-mail esp@powiatwolsztyn.pl