Prowadzone rejestry i archiwa

 

W Wydziale prowadzony jest Rejestr Ewidencji Gruntów i Budynków, który jest rejestrem jawnym i ogólnodostępnym. Jest to zbiór między innymi danych osobowych i podlega ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r /Dz.U.z dnia 29 października 1997 roku. Informacje udzielane z zasobu udzielane są odpłatnie.
Wszystkie dokumenty podlegają archiwizacji i przechowywane są w wydziale jako dowody zmian danych ewidencyjnych.