Karty usług

 

1. Udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego -  opis usługi(pdf)   -  pobierz druk(xls)

2. Wydanie wypisu, wypisu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków  -  opis usługi(pdf)   -  pobierz druk(xls)

3. Zgłoszenie pracy geodezyjnej  -  opis usługi(pdf)   -  pobierz druk(xls)

4. Zgłoszenie zmian danych ewidencyjnych  -  opis usługi(pdf)   -  pobierz druk(doc)

5. Uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu  -  opis usługi(pdf)   -  pobierz druk(doc)