Druki do pobrania

 

 
nowe asortymenty
 
Zgłoszenie zmian danych ewidencyjnych
wniosek: pobierz wniosek(.doc)

Zgłoszenie pracy geodezyjnej NOWE : pobierz wniosek(.xls) pobierz wniosek(.pdf)
Zgłoszenie uzupełniające NOWE druk: pobierz wniosek(pdf)

Protokół przyjęcia granic nieruchomości :pobierz druk(.doc)

Protokół utrwalenia na gruncie nowo wyznaczonych punktów granicznych : pobierz druk(.doc)
 
Protokół graniczny-rozgraniczenie : pobierz druk(doc)
 
Protokół wznowienia znaków granicznych : pobierz druk(doc)
 
Protokół ustalenia znaków granicznych : pobierz druk(doc)
 
Protokół przyjęcia i utrwalenia granic nieruchomości rolnej/leśne: pobierz druk(doc)
 
Zawiadomienie o czynnościach ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych
wniosek:pobierz wniosek(.doc)

Wniosek o aktualizację klasyfikacji gruntów
wniosek:pobierz wniosek(.doc)

Wniosek w sprawie przyznania na własność
 
 
 
 
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z Ewidencji Gruntów i Budynków
 
Wniosek o udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 
Wniosek o uzgodnienie uzbrojenia terenu
 
Wniosek o uwierzytelnienie materiałów - druk dla zgłoszeń do 30 lip[ca 2020
Wykaz zmian danych ewidencyjnych budynku
 
Arkusz danych ewidencyjnych budynku
 
Zawiadomienie o zakończeniu prac geodezyjnych - zgłoszonych do 30 lipca 2020
Zawiadomienie o przekazaniu wyników prac geodezyjnych - NOWE: pobierz druk(pdf)
 
Protokol kontroli - prac zgłoszonych do 30 lipca 2020