Skład osobowy wydziału

Skład osobowy wydziału

Skład osobowy wydziału

e-mail do wydziału: finanse@powiatwolsztyn.pl


Elżbieta Sobieszek - Skarbnik Powiatu, Kierownik Wydziału Finansowego
tel. (068) 384-5626 / pokój nr 111

Dorota Reymann - Główny Księgowy Starostwa, Z-ca Kierownika Wydziału Finansowego
tel. (068) 384-5624 / pokój nr 117

Alicja Rapicka - Inspektor
obsługa finansowa budżetu powiatu tel. (068) 384-5623 / pokój nr 118
 
Kinga Napieralska - Inspektor
obsługa centralizacji VAT tel. (68) 384-5623 / pokój 118
 
Agnieszka Trawińska-Kulus - Podinspektor
ewidencja dochodów wojewody i wydatków Starostwa tel. (068)384-5627 /pokój nr 119

Joanna Koczorowska - Główny Specjalista
obsługa systemu iPKO Biznes tel. (068) 384-5627 / pokój nr 119

Renata Olszewska - Inspektor
sprawy płacowe tel. (068) 384-5627 / pokój nr 119

Agnieszka Kisielewicz - Inspektor
ewidencja dochodów Starostwa tel. (068) 384-5621 / pokój nr 116

Marta Grocholska - Inspektor
obsługa finansowa geodezji tel. (068) 384-5621 / pokój nr 116

Ewa Tomiak - Inspektor
obsługa kasy tel. (068) 384-5625 / pokój nr 007 (biuro podawcze)