Informacje ogólne

Zakres załatwianoa spraw Wydziału Finansowego

Zakres załatwianych spraw

Do podstawowych zadań Wydziału FN należy :

1. Opracowanie projektu budżetu powiatu.

2. Bieżąca analiza budżetu oraz przygotowywanie projektu uchwał w sprawie zmian budżetu w ciągu roku.

3. Przekazywanie informacji powiatowym jednostkom budżetowym o planowanych kwotach budżetu oraz o zmianach wynikających z uchwał Zarządu i Rady Powiatu.

4. Ewidencja i windykacja należności budżetowych Starostwa i Skarbu Państwa.

5. Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu Starostwa i Powiatu.

6. Prowadznie ewidencji księgowej dochodów i wydatków Starostwa, Inspekcji Nadzoru Budowlanego, budżetu Powiatu.

7. Sporządzanie sprawozdawczości z wykonania budżetu Starostwa i Powiatu.

8. Prowadzenie dokumentacji płacowej i rozliczeń z ZUS i US

9. Prowadznie obsługi kasowej Starostwa, Inspekcji Nadzoru Budowlanego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

10. Przekazywanie powiatowym jednostkom organizacyjnych środków pieniężnych na funkcjonowanie, regulowanie zobowiązań ,przekazywanie dotacji.

11. Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, inwentaryzacji obiegu dokumentów.

12. Rozliczanie inwentaryzacji.