Rejestry, ewidencje, archiwa

Prowadzone rejestry

PROWADZONE REJESTRY


1/ Rejestry spraw:

- rejestr wniosków dot. pozwoleń na budowę i rozbiórkę

- rejestr zgłoszeń na budowę obiektów nie wymagających pozwolenia na budowę

- rejestr zgłoszeń na rozbiórkę dla obiektów nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę

- rejestr wniosków na dodatki mieszkaniowe

- rejestr wniosków na samodzielność lokali

- rejestr dzienników budowy

- rejestr innej korespondencji wychodzącej i przychodzącej


2/ Rejestry decyzji:

- pozwoleń na budowę i rozbiórkę

Wydział AB posiada archiwum wydziałowe.

Udostępnianie danych stronom postępowania odbywa się bezpośrednio w Wydziale AB, w myśl Ustawy o ochronie danych osobowych