Druki

Druki

 

 

1. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) - pobierz plik  

2. Wniosek o pozwolenie na budowę  (PB-1) - pobierz plik  oraz klauzula informacyjna - pobierz plik

3. Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (PB-3) - pobierz plik  oraz klauzula informacyjna - pobierz plik

4. Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (PB-7) - pobierz plik  oraz klauzula informacyjna - pobierz plik

5. Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę (PB-9) - pobierz plik   oraz klauzula informacyjna - pobierz plik

6. Wniosek o pozwolenie na budowę tymczasowego obiektu (PB-8) - pobierz plik oraz klauzula informacyjna - pobierz plik

7. Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego (PB-6) - pobierz plik

8. Uzupełnienie wniosku po poprawie - pobierz plik

9. Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (PB-14) - pobierz plik

10. Wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy - pobierz plik

11. Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu - pobierz plik

12. Wniosek o wydanie zaświadczenia do celów otrzymania dodatku mieszkaniowego dla właścicieli lokali mieszkalnych - pobierz plik

13. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-2a)  - pobierz plik oraz klauzula informacyjna - pobierz plik

14. Zgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (PB-2)- pobierz plik oraz klauzula informacyjna - pobierz plik

15. Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę (PB-4)- pobierz plik oraz klauzula informacyjna - pobierz plik

16. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (PB-18) - pobierz plik  oraz klauzula informacyjna - pobierz plik

17. Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu (PB-11)- pobierz plik oraz klauzula informacyjna - pobierz plik