Druki

Druki

 

 

1. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - pobierz plik oraz informacje uzupełniające -pobierz plik

2. Wniosek o pozwolenie na budowę lub o zmianę pozwolenia - pobierz plik oraz informacje uzupełniające do wniosku -pobierz plik

3. Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę - pobierz plik oraz informacje uzupełniające do wniosku - pobierz plik

4. Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę- pobierz plik 

5. Uzupełnienie wniosku po poprawie - pobierz plik

6. Wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy - pobierz plik

7. Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu - pobierz plik

8. Wniosek o wydanie zaświadczenia do celów otrzymania dodatku mieszkaniowego dla właścicieli lokali mieszkalnych - pobierz plik

9. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego - pobierz plik oraz klauzulę informacyjną - pobierz plik informacje uzupełniające do wniosku - pobierz plik 

10. Zgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę - pobierz plik

11. Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę - pobierz plik

12. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części - pobierz plik

13. Zgłoszenie budowy z projektem budowlanym - pobierz plik

14. Wniosek o przeniesienie praw i obowiązów ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu - pobierz plik