Informacje ogólne

 

Geodeta Powiatowy zapewnia wykonanie przypisanych Staroście zadań organu administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Do podstawowych zadań Geodety Powiatowego należy :

  1. prowadzenie merytorycznego nadzoru nad Powiatowym Osrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
  2. opracowanie cyklicznych projektów budżetowych oraz sprawozdań z wykorzystywania środków finansowych budżetu powiatu,dotacji budżetowych oraz pozyskanych z innych żźródeł środków na zadania z zakresu geodezji i kartografii,
  3. sporządzanie okresowych sprawozdań na potrzeby organów administarcji publicznej ,
  4. współpraca z Wydziałem Inwestycji i Zarządzania Funduszami Europejskimi w zakresie postępowań dotyczących udzielania zamówień publicznych na wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych
  5. prowadzenie postępowań w zakresie nadzoru nad wykonywaniem prac geodezyjnych i kartograficznych,
  6. prowadzenie postępowań w sprawie scalania i wymiany gruntów,
  7. weryfikacja opracowań przekazanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod względem ich zgodności z obowiązującymi standardami geodezyjnymi,
  8. prowadzenie postępowań z zakresu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  9. prowadzenie spraw związanych z kontrolą podmiotów wykonawstwa geodezyjnego w zakresie stosowania przepisów obowiązujących przy wykonywaniu prac geodezyjnych i kartograficznych ,
  10. współpraca z organami nadzoru geodezyjnego i kartograficznego oraz administracji geodezyjnej i kartograficznej dotycząca realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii.