Druki do pobrania

Druki do pobrania

    
Nowe asortymenty

wykaz : pobierz wykaz ( .jpg)

Klauzula RODO

wniosek : pobierz druk ( .doc)

Zgłoszenie pracy geodezyjnej

Wniosek : pobierz wniosek ( .xls)

Zawiadomienie o zakończeniu prac geodezyjnych

Wniosek : pobierz druk (.doc)

Protokół z kontroli prac geodezyjnych

Wniosek : pobierz druk ( .doc)

Zgłoszenie zmian danych ewidencyjnych

Wniosek : pobierz wniosek ( .doc)

Wykaz zmian danych ewidencyjnych budynku

Wniosek : pobierz druk (.doc)

Arkusz danych ewidencyjnych budynku

Wniosek : pobierz druk (.doc)

Zestawienie atrybutów obiektów GESUT

wniosek : pobierz druk(.xls)

Wniosek o udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Wniosek : pobierz wniosek (xls) , pobierz wniosek (.pdf)

Wniosek o uzgodnienie uzbrojenia terenu

Wniosek :pobierz wniosek (.doc)

Wniosek o uwierzytelnienie materiałów

Wniosek :pobierz wniosek (.doc)

Zawiadomienie o czynnosćiach ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych

Wniosek : pobierz druk (.doc)

Protokół  z czynności przyjęcia granic nieruchomości

Wniosek : pobierz druk (.doc)

Protokół z przyjęcia granic nieruchomośći rolnej/leśnej

Wniosek: pobierz druk (.doc)

Protokół utrwalenia na gruncie nowo wyznaczonych punktów granicznych

Wniosek :pobierz druk ( .doc)

Protokół z wznowienia znaków granicznych

Wniosek : pobierz druk(.doc)

Protokół graniczny - rozgraniczenie

Wniosek : pobierz druk (.doc)

Protokół z ustalenia przebiegu granic

Wniosek : pobierz druk ( .doc)

Wniosek w sprawie przyznania na własność

Wniosek :pobierz wniosek ( .doc)

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

Wniosek : pobierz wniosek (.xls) , pobierz wniosek ( .pdf)

Wniosek o przeprowadzenie klasyfikacji gruntów

Wniosek :pobierz wniosek ( .doc)