Skład osobowy biura

W Biurze Rady zatrudnione są dwie osoby:

Paulina Kędziora - pomoc administracyjna - obsługa Rady Powiatu - I piętro, pok. 106, 107 tel. (68) 384 35 91
adres email: rada.pow@powiatwolsztyn.pl

Malwina Piosik - starszy inspektor - obsługa Zarządu Powiatu - I piętro, pok. 102 tel. (68)384 56 03
adres email: biurorady@powiatwolsztyn.pl