Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa

Biuro Rady prowadzi rejestry:

1) uchwał Rady Powiatu,

2) uchwał Zarządu Powiatu,

3) wniosków i opinii komisji Rady Powiatu,

4) interpelacji i zapytań radnych.