Skład osobowy wydziału

Skład osobowy Biura Komunikacji Społecznej:

E-mail do wydziału: promocja@powiatwolsztyn.pl
 
Agata Andrys - Główny specjalista -  I piętro pokój nr 112, tel. 347 00 34, e-mail: a.andrys@powiatwolsztyn.pl