W ostatnim czasie zaobserwowano problem szczególnie w gronie osób starszych, które padły ofiarami oszustów podszywających się pod przedstawicieli różnych firm telekomunikacyjnych, energetycznych, pracowników firm oferujących usługi i sprzedaż produktów. W związku z zaistniałą sytuacją Powiatowy Rzecznik Konsumentów ostrzega wszystkich mieszkańców Powiatu Wolsztyńskiego, aby zachowali szczególną ostrożność i czujność przy wpuszczaniu obcych ludzi do swoich domów.


Apeluję o ostrożność i rozwagę przy podpisywaniu i zawieraniu jakichkolwiek umów, wcześniej nie zapoznając się z ich treścią. Dotyczy to również porozumień zawieranych telefonicznie.
Pamiętajmy, że konsument ma możliwość odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej podpisania. Dotyczy to wszystkich umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość. Po zawarciu takiej umowy należy żądać od przedstawiciela chociaż kopii dokumentów, które podpisaliśmy. Jeżeli stwierdzi, że dokumenty zostaną odesłane pocztą, należy je zniszczyć przy nim. Nie dajmy się oszukać  i zachowajmy czujność bo nigdy nie wiemy kogo zapraszamy.

 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów  wydał ostrzeżenie przed firmą GELDOR Artur Karwot z Rybnika, której działalność może narazić na straty finansowe. Przedsiębiorca stworzył ponad 81 serwisów interetowych, które zachęcają do brania kredytów. Faktycznie działaność firmy polega na zbieraniu danych osobowych, które następnie są odpłatnie udostępniane potencjalnym pożyczkodawcom. Jednocześnie od konsumentów pobierane są opłaty w formie SMS-ów Premium (nawet 30,75  zł za SMS).