Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy

Konsument - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - nie może odstąpić od umowy zawartej w sklepie stacjonarnym! Możliwość zwrotu towaru w takim przypadku zależy tylko od sprzedawcy i jest wyrazem jego dobrej woli.

Prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych dotyczy tylko i wyłącznie konsumentów, którzy zawarli umowy poza lokalem przedsiębiorstwa (np. sprzedaż akwizycyjna, pokazy i prezentacje) albo na odległość (np. przez telefon lub internet).

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy najlepiej złożyć w formie pisemnej wysyłając list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub osobiście w lokalu przedsiębiorcy za potwierdzeniem dostarczenia. W tym momencie umowę uważa się za niezawartą, a strony są zobowiązane do wzajemnego zwrotu świadczeń w stanie niezmienionym. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty związane z dostarczeniem towaru do sprzedawcy.