Dowody zakupu

       Posiadanie takiego dokumentu ma duże znaczenie przy zgłaszaniu reklamacji wad towaru. Konsument zgłaszając reklamację musi uwodnić, że zakupu dokonał u danego sprzedawcy. Dlatego konsument dokonując zakupu towaru powinien zawsze pamiętać o zabraniu ze sobą paragonu z kasy fiskalnej. Brak dowodu zakupu może sprawić trudności w sytuacji, gdy kilku sprzedawców oferuje taki sam towar np. sukienki czy buty. Kupujący musi udowodnić fakt dokonania zakupu i potwierdzić, co kupił, od kogo, kiedy i w jakiej cenie. Najłatwiejszym i najbardziej powszechnym potwierdzeniem zakupów jest paragon. Zgodnie z prawem taką samą moc ma potwierdzenie zapłaty kartą, potwierdzenie przelewu, wyciąg z konta czy faktura VAT.

 

Sprzedawca powinien wystawić rachunek na żądanie konsumenta zgłoszone przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi w terminie 7 dni. Jeżeli konsument zgłosi żądanie wystawienia rachunku w terminie późniejszym, wystawienie rachunku następuje w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia tego żądania. Należy pamiętać, że sprzedawca nie ma obowiązku wystawienia rachunku, jeżeli żądanie zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Pamiętajmy zatem, aby zabierać i przechowywać paragony z kasy fiskalnej lub żądać faktur VAT.