Jak załatwić sprawę

W celu załatwienia sprawy należy skierować się osobiście bądź listownie do Powiatowego Rzecznika Konsumentów wraz z kompletem dokumentów dotyczących reklamowanego produktu.

Wniosek -  pobierz 

Klauzula informacyjna -  pobierz