Ogłoszenie otwartego konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2022 r.

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Więcej informacji -