2021

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoł Specjalnych w Wolsztynie

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoł Specjalnych w Wolsztynie.

Informacje o konkursie: