2020

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

W załączeniu informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

 - wyniki naboru

 

Informacja o ilości osób startujących w naborze na stanowisko inspektora wydziału OS oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne i merytoryczne

W załączeniu informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne i merytoryczne na stanowisko Inspektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

- Informacja

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Starosta Wolsztyński ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 - Ogłoszenie o naborze

 - Klauzula informacyjna

- Kwestionariusz osobowy

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

W załączeniu informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

- wyniki naboru

 

Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne i merytoryczne na stanowisko Inspektora PODGiK

W załączeniu informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne i merytoryczne na stanowisko Inspektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 Starosta Wolsztyński ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

 - Ogłoszenie o naborze

 - Klauzula informacyjna

- Kwestionariusz osobowy

Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

W załączeniu informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 - wyniki naboru

 

Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne i merytoryczne

W załączeniu informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne i merytoryczne na stanowisko podinspektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

 Starosta Wolsztyński ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

 - Ogłoszenie o naborze

 - Klauzula informacyjna

- Kwestionariusz osobowy