2019

Informacja o wynikach naboru na stanowisko dyrektora SPZOZ

W załączeniu informacja o wynikach naboru na stanowisko dyrektora SPZOZ

 

 - wyniki naboru

 

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko - Geodety Powiatowego

W załączeniu informacja o wynikach naboru na stanowisko Geodety Powiatowego

 - wyniki naboru

Informacja wynikach naboru na stanowisko - Podinspektor w Biurze Gospodarki Nieruchomościami

W załączeniu informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Biurze Gospodarki Nieruchomościami

 - Informacja o wynikach naboru

Informacja dotycząca naboru na stanowisko - Geodety Powiatowego

W załączeniu Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne i merytoryczne w naborze na stanowisko Geodety Powiatowego.

- Informacja

Informacja dotycząca naboru na stanowisko - Podinspektor w Biurze Gospodarki Nieruchomościami

W załączeniu Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne i merytoryczne w naborze na stanowisko podinspektora w Biurze Gospodarki Nieruchomościami.

- Informacja

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie.

 

 - Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora SP ZOZ

 - Regulamin konkursu na stanowisko dyrektora SP ZOZ

 - Uchwała 54/2019 Zarządu Powiatu w sprawie konkursu na dyrektora SP ZOZ

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Geodety Powiatowego

 Starosta Wolsztyński ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Geodety Powiatowego Starostwa Powiatowego w Wolsztynie.

 - Ogłoszenie o naborze

 - Klauzula informacyjna

Ogłoszenie o naborze stanowisko podinspektora w Biurze Gospodarki Nieruchomościami

 Starosta Wolsztyński ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora  w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wolsztynie.

 - Ogłoszenie o naborze

 - Klauzula informacyjna

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji

W załączeniu informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji

 

 - Informacja o wynikach konkursu

Informacja dotycząca naboru na stanowisko - Inspektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji - ds. oświaty

W załączeniu Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne i merytoryczne w naborze na stanowisko Inspektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji – ds. oświaty

- Informacja

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji

 Starosta Wolsztyński ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora  w Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Wolsztynie.

 - Ogłoszenie o naborze

 - Klauzula informacyjna

 

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora Wydziału Komunikacji

Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora Wydziału Komunikacji

- Wyniki naboru

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko kierownika Wydziału Komunikacji

 

  - wyniki konkursu

 

Informacja dotycząca naboru na stanowisko Kierownika Wydziału Komunikacji

Komisja Rekrutacyjna do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko Kierownika Wydziału Komunikacji dokonała w dniu 12.03.2019 roku otwarcia  i zweryfikowania 4 ofert. W wyniku przeprowadzonej oceny stwierdzono, że 2 oferty spełniają wymogi formalne stawiane w ogłoszeniu o naborze.  

Przewodniczący Komisji  Rekrutacyjnej
/-/  Mariusz Silski
 

W załączeniu lista zakwalifikowanych osób ułożona w kolejności alfabetycznej

Informacja dotycząca naboru na stanowisko inspektora Wydziału Komunikacji

Komisja Rekrutacyjna do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko inspektora Wydziału Komunikacji dokonała w dniu 21.03.2019 roku otwarcia  i zweryfikowania 19 ofert. W wyniku przeprowadzonej oceny stwierdzono, że 10 ofert spełnia wymogi formalne stawiane w ogłoszeniu o naborze.  

Przewodniczący Komisji  Rekrutacyjnej
/-/  Mariusz Silski
 

W załączeniu lista zakwalifikowanych osób ułożona w kolejności alfabetycznej  

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora

Starosta Wolsztyński ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora  w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wolsztynie.

  - ogłoszenie o naborze

 - klauzula informacyjna

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Sekretarza Powiatu

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Sekretarza Powiatu Wolsztyńskiego

 

 - wynik konkursu

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze Kierownika Wydziału Komunikacji

Starosta Wolsztyński ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Wydziału Komunikacji

 

Szczegóły do pobrania:  

klauzula:

Informacja dotycząca naboru na stanowisko Sekretarza Powiatu

Komisja Rekrutacyjna do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko Sekretarza Powiatu dokonała w dniu 01.02.2019r. otwarcia i zweryfikowania 7 ofert. W wyniku przeprowadzonej oceny stwierdzono, że 4 oferty spełniają wymogi stawiane w ogłoszeniu o naborze.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

/-/  Jacek Skrobisz

W załączeniu lista zakwalifikowanych osób ułożona w kolejności alfabetyczne