2018

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze Sekretarza Powiatu


Starosta Wolsztyński ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Powiatu

Szczegóły do pobrania:  

Szczegóły do pobrania:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Domu Dziecka "Droga" w Wolsztynie

 

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Domu Dziecka  "DROGA" w Wolsztynie.

 

 

 - wynik konkursu

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Komunikacji

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Komunikacji

 - wyniki naboru

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Domu Dziecka "DROGA" w Wolsztynie

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Domu Dziecka  "DROGA" w Wolsztynie.

Informacje o konkursie:

Klauzula informacyjna:

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Finansowym

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Finansowym

 

 

 - Wyniki naboru

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym

 

 - Wyniki naboru

Informacja dotycząca naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Komunikacji

Komisja Rekrutacyjna do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Komunikacji dokonała w dniu 24.07.2018 roku otwarcia i zweryfikowano 10 ofert. W wyniku przeprowadzonej oceny stwierdzono, że 8 ofert spełnia wymogi formalne stawiane w ogłoszeniu o naborze.

 

Przewodniczący Komisji  Rekrutacyjnej
/-/  Grzegorz Aryż

 

 W załączeniu lista zakwalifikowanych osób ułożona w kolejności alfabetyczne

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podisnspektora w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji.

 

 

 - Wyniki naboru

 

Informacja dotycząca naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Finansowym

Komisja Rekrutacyjna do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym dokonała w dniu 23.07.2018 roku otwarcia i zweryfikowano 6 ofert. W wyniku przeprowadzonej oceny stwierdzono, że 6 ofert spełnia wymogi formalne stawiane w ogłoszeniu o naborze.

 

Przewodniczący Komisji  Rekrutacyjnej
/-/  Grzegorz Aryż

 

 

W załączeniu lista zakwalifikowanych osób ułożona w kolejności alfabetyczne

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Rozwoju Powiatu i Inwestycji

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Rozwoju Powiatu i Inwestycji

 

 - Wyniki naboru

 

Informacja dotycząca naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Rozwoju Powiatu i Inwestycji

Komisja Rekrutacyjna do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko inspektora w Wydziale  Rozwoju Powiatu i Inwestycji dokonała w dniu 4.07.2018 roku otwarcia i zweryfikowano 9 ofert. W wyniku przeprowadzonej oceny stwierdzono, że 5 ofert spełnia wymogi formalne stawiane w ogłoszeniu o naborze.

 

Przewodniczący Komisji  Rekrutacyjnej
/-/  Grzegorz Aryż

 

W załączeniu lista zakwalifikowanych osób ułożona w kolejności alfabetyczne

Informacja dotycząca naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym

Komisja Rekrutacyjna do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale  Organizacyjnym dokonała w dniu 3.07.2018 roku otwarcia i zweryfikowano 19 ofert. W wyniku przeprowadzonej oceny stwierdzono, że 14 ofert spełnia wymogi formalne stawiane w ogłoszeniu o naborze.

 

Przewodniczący Komisji  Rekrutacyjnej
/-/  Grzegorz Aryż

 

W załączeniu lista zakwalifikowanych osób ułożona w kolejności alfabetyczne

Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora

Starosta Wolsztyński ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora  w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Wolsztynie.

 

 - ogłoszenie o naborze

 - klauzula informacyjna

 

Informacja dotycząca naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji

Komisja Rekrutacyjna do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale  Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji dokonała w dniu 2.07.2018 roku otwarcia i zweryfikowania 11 ofert. W wyniku przeprowadzonej oceny stwierdzono, że 10 ofert spełnia wymogi formalne stawiane w ogłoszeniu o naborze.

 

Przewodniczący Komisji  Rekrutacyjnej
/-/  Grzegorz Aryż

 

W załączeniu lista zakwalifikowanych osób ułożona w kolejności alfabetyczne

Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora

Starosta Wolsztyński ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora  w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wolsztynie.

 - ogłoszenie o naborze

 - klauzula informacyjna

 

Informacja dotycząca naboru na stanowisko podinspektora w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Informacja dotycząca naboru na stanowisko podinspektora w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

 Szczegóły do pobrania: 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora

Starosta Wolsztyński ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora  w Wydziale Rozwoju Powiatu i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Wolsztynie.

 

 - ogłoszenie o naborze

 - klauzula informacyjna

Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora

Starosta Wolsztyński ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora  w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  Starostwa Powiatowego w Wolsztynie.

 

 - ogłoszenie o naborze

 - klauzula informacyjna

Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora

Starosta Wolsztyński ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora  w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Wolsztynie.

 

 - ogłoszenie o naborze

 - klauzula informacyjna

Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora

Starosta Wolsztyński ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora  w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Wolsztynie.

 

 - ogłoszenie o naborze

 klauzula informacyjna