Biuro rzeczy znalezionych

Informacje

BIURO  RZECZY  ZNALEZIONYCH

Starostwo  Powiatowe w Wolsztynie

ul. 5 Stycznia 5

tel./68/ 384-27-00

Wykaz rzeczy znalezionych i oddanych do tutejszego biura:

LP.

RZECZ

DATA

PRZYJĘCIA

DATA

WYDANIA

1.

TELEFON KOMÓRKOWY IPHONE 4S

25.02.2015

 

2.

TELEFON KOMÓRKOWY SAMSUNG

03.07.2017

 

3.

KLUCZYK SAMOCHODOWY

03.08.2017

 

4.

TELEFON KOMÓRKOWY IPHON

08.08.2017

  09.08.2019

5.

PORTFEL BRĄZOWY ZNALEZIONY W PIEKARNI PRZY

UL.R. KOCHA

04.10.2017

 

6.

PORTFELBRĄZOWY "DAMSKI"

24.04.2018

 

7.

TELEFON KOMÓRKOWY SONY XPERIA

01.06.2018

 

8.

 LAPTOP

31.07.2018

 

9.

PORTFEL MATERIAŁOWY SZARY

14.11.2018

 

10.

ROWER KOLORU SZARO – CZERWONY

29.11.2018

 

11.

TELEFON KOMÓRKOWY SAMSUNG

18.01.2019

 

12.

TELEFON KOMÓRKOWY HUAWEII

01.02.2019

 

13

TELEFON KOMÓRKOWY NOKIA

19.12.2019

 

14

ROWER "INDIANA"

30.12.2019

 

Odbiór przedmiotu może nastąpić po określeniu wyglądu i podaniu jego cech świadczących, że przedmiot jest własnością osoby zgłaszającej się do tutejszego Biura.

W sprawie rzeczy znalezionych można zgłaszać się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu do Pokoju nr 113.

W przypadku nie ustalenia osoby uprawnionej do odbioru rzeczy nastąpi ich likwidacja w trybie przepisów ustawy z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów

( Dz.U.Nr 208, poz. 1537).

Biuro Rzeczy Znalezionych działa w oparciu na przepisy

1. Ustawa z dnia 20 marca 2015r. - o rzeczach znalezionych (DZ.U. z 2015r. , poz. 397)

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2014r poz 121, 827, z 2015r. poz. 4, 397, 539

Wolsztyn dnia 21.11.2019r.