Rok 2019

Protokoły z sesji Rady Powiatu

- protokół i głosowania jawne z sesji Rady Powiatu w dniu 3 stycznia 2019r.(plik pdf do pobrania) pdfpdf

- protokół  z sesji Rady Powiatu w dniu 31 stycznia 2019r.(plik pdf do pobrania) pdf

- protokół  z sesji Rady Powiatu w dniu 28 lutego 2019r.(plik pdf do pobrania) pdf

- protokół  z sesji Rady Powiatu w dniu 14 marca 2019r.(plik pdf do pobrania) pdf

- protokół  z sesji Rady Powiatu w dniu 28 marca 2019r.(plik pdf do pobrania) pdf

- protokół  z sesji Rady Powiatu w dniu 25 kwietnia 2019r.(plik pdf do pobrania) pdf

- protokół  z sesji Rady Powiatu w dniu 30 maja 2019r.(plik pdf do pobrania) pdf

- protokół  z sesji Rady Powiatu w dniu 27 czerwca 2019r.(plik pdf do pobrania) pdf

- protokół  z sesji Rady Powiatu w dniu 22 sierpnia 2019r.(plik pdf do pobrania) pdf 

- protokół  z sesji Rady Powiatu w dniu 26 września 2019r.(plik pdf do pobrania) pdf

- protokół  z sesji Rady Powiatu w dniu 30 października 2019r.(plik pdf do pobrania) pdf

- protokół  z sesji Rady Powiatu w dniu 28 listopada 2019r.(plik pdf do pobrania) pdf

- protokół  z sesji Rady Powiatu w dniu 11 grudnia 2019r.(plik pdf do pobrania) pdf

- protokół  z sesji Rady Powiatu w dniu 20 grudnia 2019r.(plik pdf do pobrania) pdf

- protokół  z sesji Rady Powiatu w dniu 30 grudnia 2019r.(plik pdf do pobrania) pdf