Rok 2018

protokoły z sesji Rady Powiatu

- protokół z sesji Rady Powiatu w dniu 1 lutego 2018r. (plik pdf do pobrania) pdf
- protokół z sesji Rady Powiatu w dniu 6 lutego 2018r. (plik pdf do pobrania)pdf  
- protokół z sesji Rady Powiatu w dniu 28 lutego 2018r. (plik pdf do pobrania)pdf
- protokół z sesji Rady Powiatu w dniu 29 marca 2018r. (plik pdf do pobrania)pdf
- protokół z sesji Rady Powiatu w dniu 26 kwietnia 2018r. (plik pdf do pobrania)pdf
- protokół z sesji Rady Powiatu w dniu 30 maja 2018r. (plik pdf do pobrania)pdf
- protokół z sesji Rady Powiatu w dniu 21 czerwca 2018r.(plik pdf do pobrania)pdf  
- protokół z sesji Rady Powiatu w dniu 19 lipca 2018r.(plik pdf do pobrania)pdf
- protokół z sesji Rady Powiatu w dniu 31 lipca 2018r.(plik pdf do pobrania)pdf
- protokół z sesji Rady Powiatu w dniu 19 września 2018r.(plik pdf do pobrania)pdf
- protokół z sesji Rady Powiatu w dniu 25 października 2018r.(plik pdf do pobrania)pdf
- protokół z sesji Rady Powiatu w dniu 8 listopada 2018r.(plik pdf do pobrania)pdf
- protokół i głosowania jawne z sesji Rady Powiatu w dniu 20 listopada 2018r.(plik pdf do pobrania)pdf pdf
- protokół i głosowania jawne z sesji Rady Powiatu w dniu 10 grudnia 2018r.(plik pdf do pobrania)pdf pdf
- protokół i głosowania jawne z sesji Rady Powiatu w dniu 14 grudnia 2018r.(plik pdf do pobrania)pdf pdf
- protokół i głosowania jawne z sesji Rady Powiatu w dniu 28 grudnia 2018r.(plik pdf do pobrania)pdfpdf