Porządki obrad 2021

- porządek obrad XXXII sesji VI kadencji Rady Powiatu w dniu 28 stycznia 2021 r. (plik pdf do pobrania)pdf
- porządek obrad XXXIII sesji VI kadencji Rady Powiatu w dniu 25 lutego 2021 r. (plik pdf do pobrania)pdf
- porządek obrad XXXIV sesji VI kadencji Rady Powiatu w dniu 25 marca 2021 r. (plik pdf do pobrania)pdf
- porządek obrad XXXV sesji VI kadencji Rady Powiatu w dniu 29 kwietnia 2021 r. (plik pdf do pobrania)pdf
- porządek obrad XXXVI sesji VI kadencji Rady Powiatu w dniu 27 maja 2021 r. (plik pdf do pobrania)pdf