Porządki obrad 2020

- porządek obrad XX sesji VI kadencji Rady Powiatu w dniu 3 lutego 2020r. (plik pdf do pobrania)pdf
- porządek obrad XXI sesji VI kadencji Rady Powiatu w dniu 27 lutego 2020r. (plik pdf do pobrania)pdf
- porządek obrad XXII - nadzwyczajnej sesji VI kadencji Rady Powiatu w dniu 9 kwietnia 2020r. (plik pdf do pobrania)pdf
- porządek obrad XXIII sesji VI kadencji Rady Powiatu w dniu 29 kwietnia 2020r. (plik pdf do pobrania)pdf
- porządek obrad XXIV sesji VI kadencji Rady Powiatu w dniu 27 maja 2020r. (plik pdf do pobrania)pdf
- porządek obrad XXV sesji VI kadencji Rady Powiatu w dniu 17 czerwca 2020r. (plik pdf do pobrania)pdf
- porządek obrad XXVI sesji VI kadencji Rady Powiatu w dniu 16 lipca 2020r. (plik pdf do pobrania)pdf
- porządek obrad XXVII sesji VI kadencji Rady Powiatu w dniu 27 sierpnia  2020r. (plik pdf do pobrania)pdf
- porządek obrad XXVIII sesji VI kadencji Rady Powiatu w dniu 24 września  2020r. (plik pdf do pobrania)pdf
- porządek obrad XXIX sesji VI kadencji Rady Powiatu w dniu 29 października  2020r. (plik pdf do pobrania)pdf
- porządek obrad XXX sesji VI kadencji Rady Powiatu w dniu 26 listopada  2020r. (plik pdf do pobrania)pdf
- porządek obrad XXXI sesji VI kadencji Rady Powiatu w dniu 29 grudnia  2020r. (plik pdf do pobrania)pdf