Montaż dźwigu osobowego w ramach zadania - Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do obsługi osób z niepełnosprawnościami

Powiat Wolsztyński ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Montaż dźwigu osobowego w ramach zadania - Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do obsługi osób z niepełnosprawnościami
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00166727/01 z dnia 2021-09-01

Załączniki
1. Ogłoszenie - plik do pobrania
2. SWZ z załącznikami - plik do pobrania
Numer referencyjny postępowania – ID.272.52.2021

Identyfikator postępowania na Platformie e-Zamówienia - ocds-148610-0a2f37b8-0b18-11ec-b885-f28f91688073
Identyfikator postępowania na Platformie mini-portal - b5c88129-ac13-4000-9bb1-4925fe69a15b
Odpowiedzi na pytania do SWZ 08.09.2021 r. - plik do pobrania
Odpowiedzi na pytania do SWZ 10.09.2021 r. - plik do pobrania
Informacja o kwocie 16.09.2021 r. - plik do pobrania
Informacja z otwarcia ofert 16.09.2021 r. - plik do pobrania
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 28.09.2021 r. - plik do pobrania
Ogłoszenie o wyniku postępowania 28.09.2021 r. - plik do pobrania