Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3792P Stara Tuchorza - Tuchorza - Belęcin

Powiat Wolsztyński ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. -Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r poz. 2019 ze zm.)
Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3792P Stara Tuchorza - Tuchorza - Belęcin

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00069702/01 z dnia 2021-05-31

Załączniki
1. Ogłoszenie - plik do pobrania
2. SWZ z załącznikami - plik do pobrania
Numer referencyjny postępowania – ID.272.39.2021
Identyfikator postępowania na Platformie e-Zamówienia - ocds-148610-2c535b6c-c204-11eb-911f-9ad5f74c2a25
Identyfikator postępowania na Platformie mini-portal - e744f51a-e832-4e0c-9c88-3345c4699212

Odpowiedzi na pytania do SWZ 08.06.2021 r. - plik do pobrania

Informacja o kwocie 15.06.2021 r. - plik do pobrania

Informacja z otwarcia ofert 15.06.2021 r. - plik do pobrania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 07.07.2021 r. - plik do pobrania

Ogłoszenie o wyniku postępowania - plik do pobrania