Zakup sprzętów do kształcenia zdalnego w ramach projektu „Wsparcie kształcenia zdalnego w ZSRiT w Powodowie” oraz projektu „Wsparcie kształcenia zdalnego w ZSZ w Wolsztynie”

Powiat Wolsztyński ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art.  3 ustawy z dnia 11 września 2019r. -Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r poz. 2019 ze zm.)
Zakup sprzętów do kształcenia zdalnego w ramach projektu „Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Powodowie” oraz projektu „Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Zawodowych w Wolsztynie”

Załączniki
1. Ogłoszenie - plik do pobrania
2. SWZ z załącznikami - plik do pobrania
Numer referencyjny postępowania – ID.272.10.2021
Identyfikator postępowania na Platformie e-Zamówienia - ocds-148610-92d1f21b-704c-11eb-86b1-a64936a8669f
Identyfikator postępowania na Platformie mini-portal - 116a4eeb-60ca-4eae-96a5-0dc752cea5e7

Odpowiedzi na pytania do SWZ 18.02.2021 r. - plik do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SWZ 19.02.2021 r. - plik do pobrania 

Odpowiedzi na pytania do SWZ 22.02.2021 r. - plik do pobrania 

Informacja o kwocie 24.02.2021 r. - plik do pobrania

Informacja z otwarcia ofert 24.02.2021 r. - plik do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 15.03.2021 r. - plik do pobrania

Druga informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 25.03.2021 r. - plik do pobrania

Ogłoszenie o wyniku postępowania - plik do pobrania