„Dostosowanie budynku starostwa do wymogów ppoż”

Powiat Wolsztyński ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Dostosowanie budynku starostwa do wymogów ppoż
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00209731/01 z dnia 2021-10-05

Załączniki
1. Ogłoszenie - plik do pobrania
2. SWZ z załącznikami - plik do pobrania
Numer referencyjny postępowania – ID.272.73.2021
Identyfikator postępowania na Platformie e-Zamówienia - ocds-148610-3587ac33-25cd-11ec-b885-f28f91688073
Identyfikator postępowania na Platformie mini-portal - bee0f647-22c8-4953-bcb6-a3278789afaf

Informacja o kwocie 14.10.2021 r. - plik do pobrania

Informacja z otwarcia ofert 14.10.2021 r. -  plik do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 22.10.2021 r. - plik do pobrania

Ogłoszenie o wyniku postępowania 09.11.2021 r. - plik do pobrania