Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie powiatu wolsztyńskiego

Powiat Wolsztyński ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie powiatu wolsztyńskiego
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00171118/01 z dnia 2021-09-06

Załączniki
1. Ogłoszenie - plik do pobrania
2. SWZ z załącznikami - plik do pobrania
Numer referencyjny postępowania – ID.272.61.2021
Identyfikator postępowania na Platformie e-Zamówienia - ocds-148610-32c9cd9a-0f02-11ec-b885-f28f91688073
Identyfikator postępowania na Platformie mini-portal - b5f32e4d-f2a1-4760-ba62-bd5de881587e

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia -

Informacja  z otwarcia ofert -

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 01.10.2021 r. - plik do pobrania

Ogłoszenie o wyniku postępowania 07.10.2021 r. - plik do pobrania