Dostawa ciągnika z ładowaczem czołowym

Powiat Wolsztyński ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. -Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r poz. 2019 ze zm.)
Dostawa ciągnika z ładowaczem czołowym
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00096217/01  z dnia 2021-06-28

Załączniki
1. Ogłoszenie - plik do pobrania
2. SWZ z załącznikami - plik do pobrania
Numer referencyjny postępowania – ID.272.44.2021
Identyfikator postępowania na Platformie e-Zamówienia - ocds-148610-857b59fd-d7dd-11eb-b885-f28f91688073
Identyfikator postępowania na Platformie mini-portal - e8d02ee5-bb63-419b-a4aa-65f695f37779

Odpowiedzi na pytania do SWZ 30.06.2021 r. - plik do pobrania

Informacja o kwocie 07.07.2021 r. - plik do pobrania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 07.07.2021 r. - plik do pobrania

Ogłoszenie o wyniku postępowania - plik do pobrania 07.07.2021 r. - plik do pobrania