Dostawa ciągnika z ładowaczem czołowym

Powiat Wolsztyński ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Dostawa ciągnika z ładowaczem czołowym
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00174147/01 z dnia 2021-09-08

Załączniki
1. Ogłoszenie - plik do pobrania
2. SWZ z załącznikami - plik do pobrania
Numer referencyjny postępowania – ID.272.62.2021
Identyfikator postępowania na Platformie e-Zamówienia - ocds-148610-80fcb1e8-108d-11ec-b885-f28f91688073
Identyfikator postępowania na Platformie mini-portal - 40adc25a-a399-447c-843b-7b9d37a5a9cb

Informacja o kwocie 16.09.2021 r. - plik do pobrania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 16.09.2021 r. - plik do pobrania

Ogłoszenie o wyniku postępowania 16.09.2021 r. - plik do pobrania