Dostawa ciągnika z ładowaczem czołowym

Powiat Wolsztyński ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)
Dostawa ciągnika z ładowaczem czołowym
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00123995/01 z dnia 2021-07-22

Załączniki
1. Ogłoszenie - plik do pobrania
2. SWZ z załącznikami - plik do pobrania
Numer referencyjny postępowania – ID.272.53.2021
Identyfikator postępowania na Platformie e-Zamówienia - ocds-148610-ea524417-ead7-11eb-b885-f28f91688073
Identyfikator postępowania na Platformie mini-portal - b6b0d22f-a87e-40c5-a229-fee1fa982f64

Informacja o kwocie 30.07.2021 r. - plik do pobrania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 30.07.2021 r. - plik do pobrania

Ogłoszenie o wyniku postępowania 02.08.2021 r. - plik do pobrania