Dostawa ciągnika z ładowaczem czołowym

Powiat Wolsztyński ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)
Dostawa ciągnika z ładowaczem czołowym
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00107198/01  z dnia 2021-07-07

Załączniki
1. Ogłoszenie - plik do pobrania
2. SWZ z załącznikami - plik do pobrania
Numer referencyjny postępowania – ID.272.47.2021
Identyfikator postępowania na Platformie e-Zamówienia - ocds-148610-bb8c792c-df13-11eb-b885-f28f91688073
Identyfikator postępowania na Platformie mini-portal - 80378694-35e6-4d92-b151-4254bbb8f3d9

Informacja o kwocie 19.07.2021 r. - plik do pobrania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 19.07.2021 r. - plik do pobrania

Ogłoszenie o wyniku postępowania - plik do pobrania 19.07.2021 r. - plik do pobrania