Rozbudowa drogi powiatowej nr 2728P Belęcin - granica powiatu wolsztyńskiego

Powiat Wolsztyński ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. -Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r poz. 2019 ze zm.)
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2728P Belęcin - granica powiatu wolsztyńskiego

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00034386/01 z dnia 2021-04-16

Załączniki
1. Ogłoszenie - plik do pobrania
2. SWZ z załącznikami - plik do pobrania
Numer referencyjny postępowania – ID.272.25.2021
Identyfikator postępowania na Platformie e-Zamówienia - ocds-148610-b25c156a-9e9f-11eb-911f-9ad5f74c2a25
Identyfikator postępowania na Platformie mini-portal - 3be4c27c-7138-474a-b208-17c3181cda80

Odpowiedzi na pytania do SWZ 23.04.2021 r. - plik do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SWZ 27.04.2021 r. - plik do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SWZ 30.04.2021 r. - plik do pobrania

Uzupełnienie w zwiazku z pytaniami do SWZ 30.04.2021 r. - plik do pobrania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 30.04.2021 r. - plik do pobrania

Informacja o kwocie 07.05.2021 r. - plik do pobrania

Informacja z otwarcia ofert 07.05.2021 r. - plik do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 24.05.2021 r. - plik do pobrania

Ogłoszenie o wyniku postępowania - plik do pobrania