Jesteś tutaj:   

Rok 2021

Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3807P na odcinku Adamowo - Gościeszyn, w zakresie budowy ścieżki rowerowej

Powiat Wolsztyński ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. -Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r poz. 2019 ze zm.)
Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3807P na odcinku Adamowo - Gościeszyn, w zakresie budowy ścieżki rowerowej

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00077985/01  z dnia 2021-06-10

Załączniki
1. Ogłoszenie - plik do pobrania
2. SWZ z załącznikami - plik do pobrania
Numer referencyjny postępowania – ID.272.32.2021
Identyfikator postępowania na Platformie e-Zamówienia - ocds-148610-2c338e64-c9b2-11eb-911f-9ad5f74c2a25
Identyfikator postępowania na Platformie mini-portal - 95fb40d8-ee61-44d3-bde7-bd59199aac65

Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3792P Stara Tuchorza - Tuchorza - Belęcin

Powiat Wolsztyński ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. -Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r poz. 2019 ze zm.)
Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3792P Stara Tuchorza - Tuchorza - Belęcin

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00069702/01 z dnia 2021-05-31

Załączniki
1. Ogłoszenie - plik do pobrania
2. SWZ z załącznikami - plik do pobrania
Numer referencyjny postępowania – ID.272.39.2021
Identyfikator postępowania na Platformie e-Zamówienia - ocds-148610-2c535b6c-c204-11eb-911f-9ad5f74c2a25
Identyfikator postępowania na Platformie mini-portal - e744f51a-e832-4e0c-9c88-3345c4699212

Odpowiedzi na pytania do SWZ 08.06.2021 r. - plik do pobrania

Informacja o kwocie 15.06.2021 r. - plik do pobrania

Informacja z otwarcia ofert 15.06.2021 r. - plik do pobrania

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2728P Belęcin - granica powiatu wolsztyńskiego

Powiat Wolsztyński ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. -Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r poz. 2019 ze zm.)
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2728P Belęcin - granica powiatu wolsztyńskiego

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00034386/01 z dnia 2021-04-16

Załączniki
1. Ogłoszenie - plik do pobrania
2. SWZ z załącznikami - plik do pobrania
Numer referencyjny postępowania – ID.272.25.2021
Identyfikator postępowania na Platformie e-Zamówienia - ocds-148610-b25c156a-9e9f-11eb-911f-9ad5f74c2a25
Identyfikator postępowania na Platformie mini-portal - 3be4c27c-7138-474a-b208-17c3181cda80

Odpowiedzi na pytania do SWZ 23.04.2021 r. - plik do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SWZ 27.04.2021 r. - plik do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SWZ 30.04.2021 r. - plik do pobrania

Uzupełnienie w zwiazku z pytaniami do SWZ 30.04.2021 r. - plik do pobrania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 30.04.2021 r. - plik do pobrania

Informacja o kwocie 07.05.2021 r. - plik do pobrania

Informacja z otwarcia ofert 07.05.2021 r. - plik do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 24.05.2021 r. - plik do pobrania

 

Zakup sprzętów do kształcenia zdalnego w ramach projektu „Wsparcie kształcenia zdalnego w ZSRiT w Powodowie” oraz projektu „Wsparcie kształcenia zdalnego w ZSZ w Wolsztynie”

Powiat Wolsztyński ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art.  3 ustawy z dnia 11 września 2019r. -Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r poz. 2019 ze zm.)
Zakup sprzętów do kształcenia zdalnego w ramach projektu „Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Powodowie” oraz projektu „Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Zawodowych w Wolsztynie”

Załączniki
1. Ogłoszenie - plik do pobrania
2. SWZ z załącznikami - plik do pobrania
Numer referencyjny postępowania – ID.272.10.2021
Identyfikator postępowania na Platformie e-Zamówienia - ocds-148610-92d1f21b-704c-11eb-86b1-a64936a8669f
Identyfikator postępowania na Platformie mini-portal - 116a4eeb-60ca-4eae-96a5-0dc752cea5e7

Odpowiedzi na pytania do SWZ 18.02.2021 r. - plik do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SWZ 19.02.2021 r. - plik do pobrania 

Odpowiedzi na pytania do SWZ 22.02.2021 r. - plik do pobrania 

Informacja o kwocie 24.02.2021 r. - plik do pobrania

Informacja z otwarcia ofert 24.02.2021 r. - plik do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 15.03.2021 r. - plik do pobrania

Druga informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 25.03.2021 r. - plik do pobrania

Ogłoszenie o wyniku postępowania - plik do pobrania