Jesteś tutaj:   

Rok 2021

Przebudowa Domu Dziecka w Wolsztynie - etap I

Powiat Wolsztyński ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Przebudowa Domu Dziecka w Wolsztynie - etap I
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00174737/01 z dnia 2021-09-08

Załączniki
1. Ogłoszenie - plik do pobrania
2. SWZ z załącznikami - plik do pobrania
Numer referencyjny postępowania – ID.272.63.2021
Identyfikator postępowania na Platformie e-Zamówienia - ocds-148610-8503395d-10a2-11ec-b885-f28f91688073
Identyfikator postępowania na Platformie mini-portal - 6ccbb8d0-da33-44ed-976b-4ed559754120

Dostawa ciągnika z ładowaczem czołowym

Powiat Wolsztyński ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Dostawa ciągnika z ładowaczem czołowym
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00174147/01 z dnia 2021-09-08

Załączniki
1. Ogłoszenie - plik do pobrania
2. SWZ z załącznikami - plik do pobrania
Numer referencyjny postępowania – ID.272.62.2021
Identyfikator postępowania na Platformie e-Zamówienia - ocds-148610-80fcb1e8-108d-11ec-b885-f28f91688073
Identyfikator postępowania na Platformie mini-portal - 40adc25a-a399-447c-843b-7b9d37a5a9cb

Informacja o kwocie 16.09.2021 r. - plik do pobrania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 16.09.2021 r. - plik do pobrania

Ogłoszenie o wyniku postępowania 16.09.2021 r. - plik do pobrania

Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie powiatu wolsztyńskiego

Powiat Wolsztyński ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie powiatu wolsztyńskiego
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00171118/01 z dnia 2021-09-06

Załączniki
1. Ogłoszenie - plik do pobrania
2. SWZ z załącznikami - plik do pobrania
Numer referencyjny postępowania – ID.272.61.2021
Identyfikator postępowania na Platformie e-Zamówienia - ocds-148610-32c9cd9a-0f02-11ec-b885-f28f91688073
Identyfikator postępowania na Platformie mini-portal - b5f32e4d-f2a1-4760-ba62-bd5de881587e

Montaż dźwigu osobowego w ramach zadania - Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do obsługi osób z niepełnosprawnościami

Powiat Wolsztyński ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Montaż dźwigu osobowego w ramach zadania - Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do obsługi osób z niepełnosprawnościami
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00166727/01 z dnia 2021-09-01

Załączniki
1. Ogłoszenie - plik do pobrania
2. SWZ z załącznikami - plik do pobrania
Numer referencyjny postępowania – ID.272.52.2021

Identyfikator postępowania na Platformie e-Zamówienia - ocds-148610-0a2f37b8-0b18-11ec-b885-f28f91688073
Identyfikator postępowania na Platformie mini-portal - b5c88129-ac13-4000-9bb1-4925fe69a15b
Odpowiedzi na pytania do SWZ 08.09.2021 r. - plik do pobrania
Odpowiedzi na pytania do SWZ 10.09.2021 r. - plik do pobrania
Informacja o kwocie 16.09.2021 r. - plik do pobrania
Informacja z otwarcia ofert 16.09.2021 r. - plik do pobrania

Dostawa ciągnika z ładowaczem czołowym

Powiat Wolsztyński ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)
Dostawa ciągnika z ładowaczem czołowym
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00163385/01 z dnia 2021-08-30

Załączniki
1. Ogłoszenie - plik do pobrania
2. SWZ z załącznikami - plik do pobrania
Numer referencyjny postępowania – ID.272.59.2021
Identyfikator postępowania na Platformie e-Zamówienia - ocds-148610-d187a8d9-0968-11ec-b885-f28f91688073
Identyfikator postępowania na Platformie mini-portal - 1760417b-d925-402c-acd1-4edf9343eb60

Informacja o kwocie 07.09.2021 r. - plik do pobrania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 07.09.2021 r. - plik do pobrania

Ogłoszenie o wyniku postępowania 08.09.2021 r. - plik do pobrania

Dostawa ciągnika z ładowaczem czołowym

Powiat Wolsztyński ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)
Dostawa ciągnika z ładowaczem czołowym
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00123995/01 z dnia 2021-07-22

Załączniki
1. Ogłoszenie - plik do pobrania
2. SWZ z załącznikami - plik do pobrania
Numer referencyjny postępowania – ID.272.53.2021
Identyfikator postępowania na Platformie e-Zamówienia - ocds-148610-ea524417-ead7-11eb-b885-f28f91688073
Identyfikator postępowania na Platformie mini-portal - b6b0d22f-a87e-40c5-a229-fee1fa982f64

Informacja o kwocie 30.07.2021 r. - plik do pobrania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 30.07.2021 r. - plik do pobrania

Ogłoszenie o wyniku postępowania 02.08.2021 r. - plik do pobrania

„Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3792P Stara Tuchorza - Tuchorza – Belęcin” - etap I

Powiat Wolsztyński ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)
„Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3792P Stara Tuchorza - Tuchorza – Belęcin” - etap I
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00111149/01 z dnia 2021-07-12

Załączniki
1. Ogłoszenie - plik do pobrania
2. SWZ z załącznikami - plik do pobrania

Identyfikator postępowania na Platformie e-Zamówienia - ocds-148610-d07afa8b-e2f4-11eb-b885-f28f91688073

Identyfikator postępowania na Platformie mini-portal - a19ec48f-c0e3-4786-bffe-970a98ee23f1

Informacja o kwocie 22.07.2021 r. - plik do pobrania

Informacja z otwarcia ofert 22.07.2021 r. - plik do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 04.08.2021 r. - plik do pobrania

Ogłoszenie o wyniku postępowania 02.09.2021 r. - plik do pobrania

 

Dostawa ciągnika z ładowaczem czołowym

Powiat Wolsztyński ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)
Dostawa ciągnika z ładowaczem czołowym
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00107198/01  z dnia 2021-07-07

Załączniki
1. Ogłoszenie - plik do pobrania
2. SWZ z załącznikami - plik do pobrania
Numer referencyjny postępowania – ID.272.47.2021
Identyfikator postępowania na Platformie e-Zamówienia - ocds-148610-bb8c792c-df13-11eb-b885-f28f91688073
Identyfikator postępowania na Platformie mini-portal - 80378694-35e6-4d92-b151-4254bbb8f3d9

Informacja o kwocie 19.07.2021 r. - plik do pobrania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 19.07.2021 r. - plik do pobrania

Ogłoszenie o wyniku postępowania - plik do pobrania 19.07.2021 r. - plik do pobrania

Przebudowa drogi powiatowej nr 3820P Barchlin - granica powiatu - dokumentacja projektowa

Powiat Wolsztyński ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. -Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r poz. 2019 ze zm.)
Przebudowa drogi powiatowej nr 3820P Barchlin - granica powiatu - dokumentacja projektowa

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00104223/01  z dnia 2021-07-05

Załączniki
1. Ogłoszenie - plik do pobrania
2. SWZ z załącznikami - plik do pobrania
Numer referencyjny postępowania – ID.272.45.2021
Identyfikator postępowania na Platformie e-Zamówienia - ocds-148610-8cb44a50-dd80-11eb-b885-f28f91688073
Identyfikator postępowania na Platformie mini-portal - 6a92248c-17ba-41ad-8371-168195a4d1ad

SWZBarchlin 06.07.2021 r. - plik do pobrania

Informacja o kwocie 15.07.2021 r. - plik do pobrania

Informacja z otwarcia ofert 15.07.2021 r. - plik do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 04.08.2021 r. - plik do pobrania

Ogłoszenie o wyniku postępowania 16.08.2021 r. - plik do pobrania

Dostawa ciągnika z ładowaczem czołowym

Powiat Wolsztyński ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. -Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r poz. 2019 ze zm.)
Dostawa ciągnika z ładowaczem czołowym
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00096217/01  z dnia 2021-06-28

Załączniki
1. Ogłoszenie - plik do pobrania
2. SWZ z załącznikami - plik do pobrania
Numer referencyjny postępowania – ID.272.44.2021
Identyfikator postępowania na Platformie e-Zamówienia - ocds-148610-857b59fd-d7dd-11eb-b885-f28f91688073
Identyfikator postępowania na Platformie mini-portal - e8d02ee5-bb63-419b-a4aa-65f695f37779

Odpowiedzi na pytania do SWZ 30.06.2021 r. - plik do pobrania

Informacja o kwocie 07.07.2021 r. - plik do pobrania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 07.07.2021 r. - plik do pobrania

Ogłoszenie o wyniku postępowania - plik do pobrania 07.07.2021 r. - plik do pobrania

Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3807P na odcinku Adamowo - Gościeszyn, w zakresie budowy ścieżki rowerowej

Powiat Wolsztyński ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. -Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r poz. 2019 ze zm.)
Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3807P na odcinku Adamowo - Gościeszyn, w zakresie budowy ścieżki rowerowej

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00077985/01  z dnia 2021-06-10

Załączniki
1. Ogłoszenie - plik do pobrania
2. SWZ z załącznikami - plik do pobrania
Numer referencyjny postępowania – ID.272.32.2021
Identyfikator postępowania na Platformie e-Zamówienia - ocds-148610-2c338e64-c9b2-11eb-911f-9ad5f74c2a25
Identyfikator postępowania na Platformie mini-portal - 95fb40d8-ee61-44d3-bde7-bd59199aac65

Odpowiedzi na pytania do SWZ 18.06.2021 r. - plik do pobrania

Orientacyjny szkic lokalizacji 18.06.2021 r. - plik do pobrania

Informacja o kwocie 24.06.2021 r. - plik do pobrania

Informacja z otwarcia ofert 24.06.2021 r. - plik do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 09.07.2021 r. - plik do pobrania

Ogłoszenie o wyniku postępowania - plik do pobrania 20.07.2021 r. - plik do pobrania

Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3792P Stara Tuchorza - Tuchorza - Belęcin

Powiat Wolsztyński ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. -Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r poz. 2019 ze zm.)
Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3792P Stara Tuchorza - Tuchorza - Belęcin

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00069702/01 z dnia 2021-05-31

Załączniki
1. Ogłoszenie - plik do pobrania
2. SWZ z załącznikami - plik do pobrania
Numer referencyjny postępowania – ID.272.39.2021
Identyfikator postępowania na Platformie e-Zamówienia - ocds-148610-2c535b6c-c204-11eb-911f-9ad5f74c2a25
Identyfikator postępowania na Platformie mini-portal - e744f51a-e832-4e0c-9c88-3345c4699212

Odpowiedzi na pytania do SWZ 08.06.2021 r. - plik do pobrania

Informacja o kwocie 15.06.2021 r. - plik do pobrania

Informacja z otwarcia ofert 15.06.2021 r. - plik do pobrania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 07.07.2021 r. - plik do pobrania

Ogłoszenie o wyniku postępowania - plik do pobrania

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2728P Belęcin - granica powiatu wolsztyńskiego

Powiat Wolsztyński ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. -Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r poz. 2019 ze zm.)
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2728P Belęcin - granica powiatu wolsztyńskiego

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00034386/01 z dnia 2021-04-16

Załączniki
1. Ogłoszenie - plik do pobrania
2. SWZ z załącznikami - plik do pobrania
Numer referencyjny postępowania – ID.272.25.2021
Identyfikator postępowania na Platformie e-Zamówienia - ocds-148610-b25c156a-9e9f-11eb-911f-9ad5f74c2a25
Identyfikator postępowania na Platformie mini-portal - 3be4c27c-7138-474a-b208-17c3181cda80

Odpowiedzi na pytania do SWZ 23.04.2021 r. - plik do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SWZ 27.04.2021 r. - plik do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SWZ 30.04.2021 r. - plik do pobrania

Uzupełnienie w zwiazku z pytaniami do SWZ 30.04.2021 r. - plik do pobrania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 30.04.2021 r. - plik do pobrania

Informacja o kwocie 07.05.2021 r. - plik do pobrania

Informacja z otwarcia ofert 07.05.2021 r. - plik do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 24.05.2021 r. - plik do pobrania

Ogłoszenie o wyniku postępowania - plik do pobrania

 

Zakup sprzętów do kształcenia zdalnego w ramach projektu „Wsparcie kształcenia zdalnego w ZSRiT w Powodowie” oraz projektu „Wsparcie kształcenia zdalnego w ZSZ w Wolsztynie”

Powiat Wolsztyński ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art.  3 ustawy z dnia 11 września 2019r. -Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r poz. 2019 ze zm.)
Zakup sprzętów do kształcenia zdalnego w ramach projektu „Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Powodowie” oraz projektu „Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Zawodowych w Wolsztynie”

Załączniki
1. Ogłoszenie - plik do pobrania
2. SWZ z załącznikami - plik do pobrania
Numer referencyjny postępowania – ID.272.10.2021
Identyfikator postępowania na Platformie e-Zamówienia - ocds-148610-92d1f21b-704c-11eb-86b1-a64936a8669f
Identyfikator postępowania na Platformie mini-portal - 116a4eeb-60ca-4eae-96a5-0dc752cea5e7

Odpowiedzi na pytania do SWZ 18.02.2021 r. - plik do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SWZ 19.02.2021 r. - plik do pobrania 

Odpowiedzi na pytania do SWZ 22.02.2021 r. - plik do pobrania 

Informacja o kwocie 24.02.2021 r. - plik do pobrania

Informacja z otwarcia ofert 24.02.2021 r. - plik do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 15.03.2021 r. - plik do pobrania

Druga informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 25.03.2021 r. - plik do pobrania

Ogłoszenie o wyniku postępowania - plik do pobrania